Projects

Media productie

Blog Nederland in de 21e Eeuw

Nkonzo Media hoopt door middel van verhalen meer begrip tot stand te brengen van de multiculturele, Nederlandse samenleving. Dit gebeurt middels een interview van verschillende soorten vragen. De interviews worden in een blog gepubliceerd. In totaal zal dit project meer dan 600 interviews omvatten van diverse mensen uit meer dan 170 nationaliteiten. Per gemeenschap worden er zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden geïnterviewd. Het project loopt zeker 3 jaar waarin soms dagelijks of wekelijks verhalen worden gepubliceerd.

Sponsor de documentaire

Met uw hulp kunnen wij dit project gaan verfilmen.

Het DNA van een samenleving gevormd door veel culturen